1. Giới thiệu quảng cáo TikTok

Quảng cáo TikTok là một hình thức marketing hiệu quả trên nền tảng TikTok, giúp tăng nhận thức thương hiệu và giới thiệu sản phẩm để bán hàng. Với khoảng 1 tỷ người dùng, TikTok mở ra cơ hội tiếp cận lớn cho các doanh nghiệp.

2. Lợi ích của quảng cáo TikTok

TikTok là một nền tảng tuyệt vời để doanh nghiệp truyền tải, quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng. Bởi TikTok có:

 • Lượng người tham gia nhiều
 • Quyền truy cập cũng như bắt tay hợp tác với những người có ảnh hưởng trên TikTok liên quan đến lĩnh vực mà bạn kinh doanh.
 • Tối ưu chi phí hiệu quả.
 • Định dạng quảng cáo TikTok phong phú và đa dạng.
 • Có đa dạng tùy chọn để target.
 • Kết quả dễ dàng đo lường và đánh giá. 

3. Quy trình cung cấp dịch vụ chạy quảng cáo TikTok của Keylight Studio

 • Bước 1: Tư vấn theo yêu cầu của khách hàng và báo giá
 • Bước 2: Ký hợp đồng và khách hàng thực hiện thanh toán 
 • Bước 3: Thiết lập thông tin cho chiến dịch TikTok Ads  
 • Bước 4: Theo dõi chiến dịch và tối ưu quảng cáo 
 • Bước 5: Báo cáo kết quả chiến dịch TikTok Ads

4. Bảng giá dịch vụ

Bảng báo giá quảng cáo TikTok In-Feed 

Mục đích  Tăng view  Tăng click web  Tăng lượt follow 
Chi phí/tháng  15 triệu  15 triệu  15 triệu 
Thời gian thực hiện  1 tháng  1 tháng  1 tháng 
Đơn vị tính  View  Click  Follow 
Đơn giá/view  200 VNĐ 2.500 VNĐ 3.000 VNĐ 
KPI cam kết  75.000 view  6.000 click  5.000 follow 
Tỷ lệ lượt click dự kiến 15%  0,6%  10% 
Lượt hiển thị dự kiến 500.000  2.000.000  50.000 

Bảng báo giá TikTok Ads (chi phí quản lý)

Mục đích  Tăng view  Tăng click web  Tăng lượt follow 
Chi phí/tháng  25 triệu  25 triệu  25 triệu 
Thời gian thực hiện  1 tháng  1 tháng  1 tháng 
Đơn vị tính  View  Click  Follow 
Đơn giá/view  60 VNĐ 1.000 VNĐ 1.500 VNĐ 
KPI cam kết  333.333 view  20.000 click  13.333 follow 
Tỷ lệ lượt click dự kiến 15%  0,6%  10% 
Lượt hiển thị dự kiến 2.222.000  3.333.000  13.330 
Chi phí  20 triệu  20 triệu  20 triệu 
Mức phí triển khai và tối ưu  18% chi phí  18% chi phí  18% chi phí 
Thuế giá trị gia tăng 8% mức phí triển khai và tối ưu  8% mức phí triển khai và tối ưu  8% mức phí triển khai và tối ưu 

Lưu ý: giá chưa bao gồm chi phí sản xuất video quảng cáo tiktok