Sử dụng Voucher như thế nào?

  • Voucher giấy: Để sử dụng voucher, bạn chỉ cần mang theo voucher đến văn phòng Aviral, hoặc cung cấp ID vocher cho Aviral Đà Nẵng. Lưu ý đọc kỹ các điều kiện sử dụng, thời gian hết hạn, và giá trị sử dụng được ghi trên voucher.
  • E-Voucher: Quý Khách cung cấp tin nhắn SMS hoặc Mã Voucher cho bên cung cấp dịch vụ.

Quý Khách có thể mua tặng Voucher cho bạn bè, người thân để họ sử dụng Voucher này.